Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1712-14-8187-159r

Jan Willem Heerdens als inne huwelijck hebbende Helena Peter Sijmons cedit aen Adriaen Jan van Beurden, een parceel ackerlant groot drie loopensaet ofte etc. gelegen aende Hasselt alhier, aldaar oost Jan Adriaen Momboir, suijt Jan Sijmons, west Marten Laureijs Henssen ende noort Willem de Beer, los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum ut supra (den twaelfden julij seventhien hondert twaelf.

Cooppen: 303 gulden voldaen.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832