Menu

Documenten

Document R-1590-14-7982-17v

Adriaen soone Adriaen Daniel Cornelis Hermans, een stuck saijlants geheijten den Roijenberch v lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen aende Hasselt bij den Roijenberch voirs. aldaer tusschen erffenisse Ghijsberdt Gheridt Beijkens deen zijde, ende tusschen erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt dander zijde, streckende vande erffenisse die kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts totten gemeijnen ackerwech of steechde aldaer liggende die vercoper alnoch toebehoorende ut dicebant legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone Cornelis Gheridt Hermans met affgaen etc. warandiam (te waren), ende dit vercopen etc. ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff etc. datum xxix decembris 1590, scabini Grevenbrouck et Vet.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832