Menu

Documenten

Document R-1554-14-7945-29v

Vranck zoon van wijlen Lambrecht Willems heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans met afgaan en vertijen een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende, groot ca. 7 lopensaet min 2 roeden met een stukje erf in weiland daar oostwaarts en westwaarts aan liggende, genaamd die Sloprijt, hem toebehorende, samen gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Adriaen Peter Zegers met zijn kinderen een zijde
erfenis van Adriaen Daniel Cornelis Hermans met Jan zijn zoon ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Jan Jan de Vet en Jan Claeus Verhoeven met nog anderen ander einde.
Nog hiertoe een stuk land genaamd de Achterste Acker groot ca. 6 lopensaet min 1 roede gelegen in de parochie voors. bij Rodenbergh tussen:
erfenis van Adriaen Daniels met Jan zijn zoon voors. een zijde
erfenis van Jan Daniel Jan van Boerden ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
erfenis van Jan Cornelis sBeren met Adriaen Peter Zegers met zijn kinderen ander einde
zoals hij zeide en hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk behalve dat Cornelis koper voors. daaruit moet betalen:
1½ Mud rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg.
1 Stuiver en 1 oirtstuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg.
Daartoe moet hij 'sHeren schouwen van de waterlaat lopende door en tussen de voors. Sloprijt en tussen de voors. 7 lopensaet min 2 roeden erfs van het huis en hof onderhouden naar oude gewoonte en ook te laten wegen, die men van rechtswege daarover moet laten wegen.
Vranck verkoper voornoemd heeft verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast etc. en alle andere kommer en calangies, die daar meer op komen, allemaal voor hem af te doen.

1554, december 11

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832