Menu

Documenten

Document R-1529-14-7922-61v

Cornelis zoen wilner (wijlen) Jan Reijnen zoen et promisit ut debitor principalis (heeft beloofd als hoofdschuldenaar) haer te gelden ende te betalen Heijlwige wedue wilner (wijlen) Jan Reijnen sijnre moeder eenen jaerlijcke ende erffelijcke pacht van vijff mudden rogge ende vijff loepen rogge erffpachs alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse wuijt ende van een huijs hoff ende erffe ut supra (als boven) met tocht brijef et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende dat huijs hoff gront ende erffe etc ende allen commer ende calangie Noch sal sij Heijlwich eenen stoel inde hert hebben int vs huijs ende een camer om te slapen Noch hijer toe haer leven lanck van elcken kijnde des siaers vier potten botten? ende xxv eijer, ende een lopen boeckweijts ende dit altesamen van elcken kijnde ... des siaers haer leven lanck datum et scabini ut supra (april voor pasen scabini Joest ende Leemans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832