Menu

Documenten

Document R-1732-14-8191-39v

Cornelia, ende Johanna gesusteren meerderjarige dogteren wijlen Guilliam Boogers cum tutoribus, ende Peter Goijaert Rijnen als in houwelijck hebbende Geertruijd Guilliam Boogers cedunt aan Norbert Laureijs Swagemaackers een parceel ackerlandt groot drie loopensaeten ofte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Norbert Francken, zuijd de vercoopers, west de straet, ende noord Jan Cornelis Maas, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., en heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den seven en twintigsten meert seventien hondert twee en dertigh.

Cooppenn: 120 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832