Menu

Documenten

Document R-1739-14-8192-45v

Johan Tabbers ... alhier cedit aan Jan Babtist van Groenendaal een parceel soo acker als weijlant groot samen drie L ofte etc. gelegen onder de Heerlijckheijt van Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost Norbart Teurlincx, zuijt de straet, west Jan Adam van Aal, en noort den Ed: Heer alhier, los ende vrij, uijtgenoome wegen stegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den sevenentwintigsten januarij seventien hondert negen en dartigh.

Cooppenn: 100 gulden voldaan.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832