Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7924-58v

Daar Peter dochter van wijlen Gerit Jan Reijner Crillaerts, die Gerit gewonnen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters, vermaakt en nagelaten had haar recht en deel in een huis, hof ene erfenis daaraan liggende en daar toe behorende, welk deel Peter voors. verstorven was van Gerit haar vader, gelegen in de Hasselt, waar Gerit woonde, aan de kinderen van Goeijaert Aert Goeijaerts, die Aert verkregen had bij Kathelijn voors., zijn huisvrouw, zoals staat in het testament van Peter voors., zo is gestaan voor schepenen Goeijaert voors. als momber van zijn kinderen voors. en het voors. recht en deel van het voors. huis hof en erfenis heeft hij wettelijk verkocht aan Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man van Engel, aan Jan Jan Vet als man van IJke en aan Heeske hun zuster, allen dochters van wijlen Gerit Jan Reijner Crillaerts en Kathelijn voors.

1532, maart 18

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832