Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-274v

Peeter Cornelis van Poppel, cedit aen Peeter Adriaen Peeters, een heijveldeken groot een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, ter plaetse genaempt het Krijven, oost Anthonij van Gils, suijt Peeter Goijaert Heerden, west ... Peeter Gerits, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren (den 21e december),

Cooppen 25 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832