Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-56v

Jan Jan Niclaes Sijmons, ende den voers. momboir ende toesiender van sijne kijnderen, gemechticht etc. pro ut in presedente transporte, een stuck ackerlandts, twee loopensaeten, ende drije roijen metter mate begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilburch ter plaetse genoemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Joachim Daniel Bastiaens aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Peeter Michielss aen dander sijde, streckende van erffenisse Jan Peter Maes sGeenen tot aenden gemeene ackerwech, ut dicebat, legittime etc. pro ut ... in presedente transporte Jannen Janss de Beer de jonge, met affgaen etc. gelovende etc. ....

schuldbekentenis

Jan Jan Niclaes Sijmons, ende den voers. momboir ende toesiender van sijne kijnderen, gemechticht etc. pro ut ante, een stucxken saijandts, een loopensaet metter mate groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Tilburch, ter plaetse genoemt aende Hasselt aldaer, tusschen erffenisse Elias Jan Henrick Verwers aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Joachim Daniel Bastiaens aen dander sijde, streckende van erffenisse Denijs Marten Janss, tot den ackerwech, genoemt den Groenenwech, ut dicebat, legittime etc. pro ut ante, Adriaen Jan Goijaert Peeters, met affgaen etc. gelovende etc. pro ut ante, dit vercoopen etc. ... pro ut ante, et sic ante, ...., datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832