Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1597-14-7988-27v

Jan soone Herman Cornelis Gheridt Hermans doude, een stuck heijvelts hem toebehoirende twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt teijnden de Langstraet aenden Roijenberch aldaer tusschen erffenisse Henrick Cornelissoon de Crom deen zijde, ende tusschen erfenisse Jan Dirck Peijmans dander zijde, hodende met beijde deijnden aende ghemeijnte aldaer tot welck stuck heijvelts de voirs Jan wettelijck in erffen van Adriaen soone Adriaen Daniel Cornelis Hermans vercregen hadde, soo ons schepenen onderschreven kennelijck is heeft hij wederomme wettelijck vercocht, overgegeven ende opgedragen Pauwelsen soone Jan Matheus Wouter Smits met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc datum xxvi martij 1597 scabini Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832