Menu

Documenten

Document R-1517-14-7912-20v

Jan zoen wilner (wijlen) Wouters vande Schuere een heijvelt acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten dat Creijven tusse erffe Wouter Beijen mette eenre sijde ende tussen die ghemeijnt mette anderen sijde ende welck heijvelt voers Jan voers gecocht ende vercregen heeft van Jan zoen wilner (wijlen) Jan Mutsaerts ende den voers Jan aencomen ende verstorven is van Jan sijn vader, ende die voers Jan Mutsaerts sijn vader erffelic ende vercregen heeft van Denijsen zoen wilner Daneel Denijs zoen ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburgs heeft overgegeven) Wouteren zoen wilner Gherit Wouters simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) dat opdragen overgeven affgaen ende vertijden altijt vast ende stentich te houwen, daer Wouter voers uit sal gelden een blanck chijns tot Oesterwijck te gelen ende daer toe den waterlaet te houwen soe in die oude brieven begrepen is ende allen anderen commer ende calangie daer op comende van sijnen weege aff te doen datum xxvii april scabini Vessem, Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832