Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7924-47v

Aert, Gerit en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Ghijsbert van Ghierl, met Kathelijn, hun zuster, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Michiel Gerit Jan Wouters alle verkregen goederen, havelijk en erfelijk, die hun aangekomen en verstorven waren van wijlen Aleijt hun zuster, die huisvrouw was van Michiel Gerit Jan Wouters, welke goederen voors verkregen waren gedurende het huwelijk van Michiel en Aleijt voors, waar die goederen ook gelegen mogen zijn.

1532, februari 8

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832