Menu

Documenten

Document R-1745-14-8193-170v

Thomas van Ierlant als momboir, en Gerardus van Ierssel toesiender over de drie onmondige kinderen van Justinus Heerders daar moeder van was Theresia Leemans, met consent ende authorisatie van Heeren Wethouderen alhier in dato 6e februari 1745 op heden vertoont, cedunt aan Gerardus van Ierssel een half huijs aan den noorden kant scheijdende op de graat van de schouw bestaande in een keuken kamer en turfschop met den hoff groot een halff L ofte etc. gestaan en gelegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Corte Straat, oost de kinderen Goijaart Heerders, zuijt deselve, en de gemeene straat, west Adriaan Mattijs Maas, en noort Cornelis Jan Beris, belast met twee stuijvers chijns s'jaars in twee roepen aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, uijgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den derden april seventien hondert vijff en veertigh.

Cooppenn en slagen 78 gulden voldaan.

Deselve cedunt aan Cornelis Jan Beris een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar aande Corte Straat, oost de kinderen Goijaart Heerders, zuijt Gerardus van Ierssel, west Adriaan Mattijs Maas, en noort Cornelis Jan Beris, belast met twee stuijvers vier penn: chijns s'jaars in twee roepen, aanden Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den derden april seventien hondert vijff en veertigh.

Cooppenn en slagen 80 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832