Menu

Documenten

Document R-1731-14-8191-6r

Compareerde voor etc., Andries van Meegdenbergh weduenaer wijlen Jenneken Herman van Heijst, den welcken verclaerde te desisteren vant regt van togt hem van togts wegen competerende, ten behoeve van sijne kinderen op sekren acker groot een loopensaet offte etc., gelegen alhier onder Tilborgh aende Hasselt sonder daer eenigh regt op te houden, maer daer aen te renuntiren in gerequireerde forma, actum den thienden augustij seventien hondert een en dertigh.

Johannes, ende Jennemaria vande Meegdenberg broeder en suster meerderjarige kinderen wijlen Jenneken van Heijst daer vader van is Andries vanden Meegdenbergh, ende Anthonij Latoir als in houwelijck hebbende Maria vande Meegdenbergh, cedunt aen Bastiaen Willem de Beer een parseel ackerlant groot een lopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost, ende noord Cornelis Beris, zuijd eenen waterlaat, ende west Maria Verschueren, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den thienden augustij seventien hondert een en dertigh,

Cooppenn: 51 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832