Menu

Documenten

Document R-1699-14-8184-257r

Cornelis Peeters cedit aen Lambereght Janssen van Riel, een parceeltien weijlants, groot ontrent een halff loopensaet, gelegen aende Hasselt alhier, oost de erffgenamen van Adriaen Robben, suijt Peeter Mutsaers, west ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc. actum den sesentwintichsten dito (september),

Cooppen 42 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832