Menu

Documenten

Document R-1629-14-7998-228r

Adriaen sone wijlen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens een stuxken weijen twee lopensaet drie roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse Jan Adriaen Willem Goijarts deen sijde ende tuschen erffenisse Gijsbert Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens dander sijde, streckende vander erffenisse Goijart Jan Goijartssoon tot seeckere steghdeken aldaer welck steghdeken ... tselve tegen dit stuck weijen gelegen is .... van dien tot dit stuck saijlants behorende .... een halff roije of daeromtrent geweght sal moeten worden over erve Gijsbert Cornelis Gijsbert Beijkens, Alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Jannen sone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens sijnen oom tsamen mette voirschreven ....vande voors .... etc. warandiam etc. ende ... ende allen commer etc. ... 1629 scabinij Gilse et Brock.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832