Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1715-14-8188-58r

Hendrick vander Burgt cedit Peeter Wouter Lievens een parceel soo bosch als heijde groot een loopensaet offte etc. gelegen binnen Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Peeter Heerdens, zuijd Jan de Roij, west Jan de Beir, ende noort de gemeente, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum ut ante (den vijff en twintighsten november seventhien hondert vijffthien),

Cooppenn: 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832