Menu

Documenten

Document R-1737-14-8191-323v

Joris van Gorp cedit aen Geerit Joosten van Heijst een parceeltje ackerlant groot een en een halff loopensaet offte etc. gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost de kinderen van Hendrick Gijsberts vande Loo, zuijd Peter Hosemans, west Jan de Roij en noord Denijs van Hest, Item een parceeltje ackerlant groot seven quartier loopensaet offte etc. gelegen als voor aende Hasselt oost Jan van Oole, zuijd Peter Opheij, west Joris van Gorp, ende noord de straat beijde los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen, waterlaeten etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den seventiende september seventien hondert sevenendertigh.

Cooppenn: 154:3:0 voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832