Menu

Documenten

Document R-1545-14-7937-23r

Daar Lambrecht Willem Lambrechts gevest en geloofd had aan Joest zoon van wijlen Berijs Eelkens elk jaar te betalen een jaarlijkse en erfelijke rente van 34½ stuiver uit huis, hof, grond en erf daaraan liggende, groot ca 11 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hasselt tussen:
Kathelijn de weduwe van Gherit Hagaerts e.a. een zijde
de gemeijn straat ander zijde
Jan Gherit Hermans een einde
Peter Wouter Vermee ander einde.
Welke tente Joest aan Lambrecht voors. en zijn nakomelingen toegestaan had te mogen lossen met 31 rijnsgulden en dat met telkens minstens de helft of meer, zo is gestaan voor schepenen Adriaen zoon van wijlen Peter Zegers als man van Ariaena dochter van Lambrecht zoon van wijlen Willem Lambrechts, en heeft geloofd als schuldenaar op hem en alle goederen, die hij nu heeft en later verkrijgen mag, de voors. 34½ stuiver jaarlijkse en erfelijke rente te zullen betalen en zal lossen met de som van 31 rijnsgulden, zodat Lambrecht en zijn andere kinderen, hun goederen of nakomelingen, daarvan geen hinder meer hebben.

1545, october 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832