Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1544-14-7935-40v

Cornelis Cornelis Wouters heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Gherit voornoemd een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4½ karolus gulden van 20 stuivers uit huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende groot ca 3 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hasselt tussen:
de gemeijn straten - een zijde en een einde
Cornelis Cornelis sBeren - ander zijde
Henrick Cornelis Appels - ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 8½ lopensaet gelegen in de parochie voors. in die Hasseltsche ackeren tussen:
Jan van Ghierl - een zijde
Gherit Ariaen Meeus - ander zijde
Cornelis Wouters en anderen - een einde
die Creijenvenschestraet - ander einde.
In margine: Gherit zoon van wijlen Dierck Vrancken voor de ene helft, Gherit zoon van Peter Adriaen Zijbis (?) waar moeder van was Maria dochter van Gherit Vrancken, Jan zoon van wijlen Adriaen die Lepper als man van Jenneke dochter van Peter en Maria voors. voor de andere helft, hebben bekend, dat deze cijns van 4½ karolus gulden met de achterstel door de weduwe en kinderen van Conelis Janszoon de Beer betaald en afgelost zijn. 27 december 1608.

1544, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832