Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8188-196v

Peter Wouter Lievens, cedit aen Sr. Johan Servaes een parceel soo bosch als heijde groot een loopensaet offte daer ontrent gelegen alhier binnen Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Peter Heerdens, zuijd Adriaen de Roij, west Huijbert van Groenendael, ende noord de gemeente, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den vijfftiende april seventhien hondert negenthien,

Cooppenn: 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832