Menu

Documenten

Document R-1654-14-8009-81v

Digna, weduwe wijlen Peter Jan Adriaen Willems, heeft geboden haere blijckende penningen die sij seijde hare eijgen te wesen, omme voor haer, ende haere kinderen mette recht van naerderschappen, te lossen, vrijen ende quijten, soo sij doet midtsdesen de twee gerechte vierdeparte onbedeelt in een acker saeijlands, geheijten den Segeracker, int geheel sevenentwintich roeden, ende een halff metter maete begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Hasselt, door Peter Jans vande Loo, mette momboirs van sijne kinderen, op den vij juli 1653, voor schepenen alhier, gevest ende opgedragen aen Joost Gerits de Beir, gelovende etc. pro ut in forma, actum ve julij 1654, scabini Ophuijsen et relatu van Brouck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832