Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-274

Peter Geerit Henssen promisit super se et omnia sua bona habita et habenda (belooft op zijn persoon en zijn goederen, hebbende en verkrijgende) aen Jan Janssen van Amelsfort als principael momboir over de drie onmondige kinderen wijlen Cornelis van Amelsvoort daer moeder van was Petronella Sebregt van Lil ten behoeven vande drie kinderen de somme van hondert en vijftigh gulden capitael te betaelen ten simple vermane met vier gulden per cent sjaers aen intrest waarvan het eerste jaer verschijnen sal van heden dato deses over een jaer ende soo voorts actum den vijfden julij seventien hondert dertigh.

In de marge.
De ondergetekenden bekennen neffenstaande gelofte cum intrest voldaen en betaelt te sijn dus deese gecasseert actum den vijfden ... 1742. Ondertekenden: Cornelis Mombers en Norbert van Amelsfort. Marian van Amelsvoort verclaert niet te kunnen schrijven.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832