Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1694-14-8183-157r

Bartholomeus Heijkants, als geauthoriseerde van Willemijna Molengraeff, naegeblevene weduwe van Antonij Heijkants, volgens de acte daer van sijnde, gepasseert voor schepenen alhier, inne dato den 31e julij 1694, alhier gesien, in dier qualiteijt cedit, aen Peeter Janssen van der Wegen, een parceeltien ackerlants, groot seven quartier, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de weduwe Cornelis Verwers, suijt Gerrit Smolders, west de kinderen Peeter Nouwens, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc, ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den tweeden november sestien hondert ende vierentnegentich,

Cooppen et slagen 87:10:0

Den selven in qualiteijt als vooren, cedit aen hem selven, de helft van een parceeltien bosch onbedeelt, groot int geheel seven quartier ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost ende suijt de gemeente, west Jochem de Bie, ende noort Jan Adriaen Goijaers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren,

Cooppen et slagen 93 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832