Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1552-14-7943-28r

Herman zoon van wijlen Gherit Hermans heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Anthonis zoon van Jan Gherit Hermans, met afgaan en vertijen, een huis, hof en erfenis daaraan liggende, hem toebehorende, groot ca. 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt tussen:
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen een zijde
erfenis van Marten Ariaen Fiers ander zijde
erfenis van Jan Meeus Vermee en Aert zijn broer een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe een stuk land hem ook toebehorende groot ca. 2½ lopensaet en 5½ roede gelegen in de parochie en plaats voornoemd tussen:
erfenis van Jenneke weduwe van Peter Willem Beren met haar kinderen een zijde
die gemeijnt van Tilburg ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
erfenis van Claeus Wouters ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Anthonis koper voors. daaruit moet betalen, te weten uit het huis, hof en erfenis voors. 15 lopen rogge erfpacht aan de nakomelingen van wijlen Ghijsbrecht Beerten.
'sHeren schouwen van de waterlaat lopende naast het voors. huis en hof te onderhouden naar oude gewoonte.
Uit het stuk land voors. te betalen het vierde deel in een half vuerijser erfcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen.
Herman verkoper voors. heeft verder geloofd op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc. altijd vast etc. en alle andere kommer en calangies, daar meer op komende, voor hem allemaal af te doen.

1552, november 4

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832