Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1541-14-7932-55v

Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels bekent schuldig te zijn aan Peter zoon van wijlen Peter Zegers ten behoeve van Heijlwich weduwe van Jan Elen Willems, haar te tochten en de wettige kinderen, die ze verkregen had bij wijlen haar man ten erve te blijven, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 61 stuivers uit huis, hof, schuur en ef, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hasselt tussen:
Cornelis Cornelis sBeren een zijde
gemeijn straet ander zijde
Cornelis Cornelis Wouters een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
Nog uit een stuk land, groot 8 lopensaet, genaamd de Polder, gelegen te Tilburg in die Hoeve, tussen:
Abt van Tongerlo een zijde
Convent van Tongerlo ander zijde
Abt van Tongerlo een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers op te zeggen met St. Jansmis ook wanneer dit opgezegd zal worden Henrick of zijn nakomelingen over 2 jaar met St. Jansmis zo heeft hij geloofd met Lichtmis daarna de voors. penningen met de achterstel te betalen.

1541, februari 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832