Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1723-14-8189-142v

Johannes Peter Hosemans meerderjarige jongeman cedit aen Peter Hosemans sijne vader een geregte derde part gemeen en onbedeelt in eene huijsinge hoff ende aengelagh groot een halff loopensaet offte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh ter plaetse de Hasselt, Item een derde part gemeen ende onbedeelt in een parceel acker ende weijlant groot int geheel seven quartier loopensaet offte etc. gelegen als voor, Item een derde part in een parceel ackerlant groot drie loopensaet gelegen aende Stockhasselt, Item een derde part in een parceel weij groot int geheel twee loopensaten offte etc. gelegen als voor, Item een derde part onbedeelt in een camer ende aengelagh groot int geheel vier loopensaten offte etc. gelegen aende Kleijn Hasselt, Item een derde in een huisken genaemt het cleijn huisken met aengelagh groot int geheel vier loopensaten offte etc. gestaen ende gelegen aende Hasselt, Item een derde in drie loopensaten lant en weij gelegen als voor aende Korte straet, Item een derde gemeen en onbedeelt in een parceel weijde groot int geheel een en een halff loopensaet gelegen onder Goirle inde Bedtvennen, Item een derde part in een en een halff loop lant gelegen als voor aende Twee Pat, en nogh een derde in vier loopensaten beemde en putten gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier onder Tilborgh, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den negenden september seventien hondert drie en twintigh.

Cooppenn: 600 gulden voldaen.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832