Menu

Documenten

Document R-1748-14-8194-105v

Hermanus Hutten als last en procuratie hebbende van Cornelia Geraert Henssen weduwe Matthijs Nicolaas Maas, breeder vermeldens de procuratie daar van sijnde gepasseert voorden notaris J: A: van Meurs en getuijge alhier inne dato 12 februarij 1748 op heden verthoont cedit aan Sr. Pieter Geraert Henssen, eerstelijck en parceel ackerlant groot vier L ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaer aant Crijven oost Mattheus Reijnen, zuijt Geraert van Berckel, west eenen waterlaat, en noort Johannes Janssen,
Item een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen als voor aan't Crijven oost en zuijt de waterlaat, west Norbart Smolders, en noort Jan de Rooij, beijde los ende vrij, uijtgenoomen wegen stegen etc. ende heeft etc, geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden februarij seventien hondert agtenveertigh,

Cooppenn: 150 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832