Menu

Documenten

Document R-1552-14-7943-41v

Joestke dochter van wijlen Sijmon Jan Sijmons met haar voogd, Wouter zoon van wijlen Jan de Leeuwe als man en momber van Jenneke, Jan Eliaes de Wijse als man en momber van Ariaenke en Cornelis zoon van wijlen Willem Neelen als man en momber van Andrieske, allen dochters van wilen Sijmon Jan Sijmons, hebben wettelijk en erfelijk verkocht aan Cornelis de zoon van Jan Jan Sijmons met afgaan en vertijen een stuk land genaamd de Leegh Stuck, hen toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Creijenvensche Ackeren tussen:
erfenis van Dingen weduwe van Gherit Henrick Reijnkens met haar kinderen een zijde en einde
erfenis van Jan Jan Sijmons en Peter Gherit Jans ander zijde
erfenis van Jan Jan Sijmons en Dingen weduwe van Gherit met haar kinderen ander einde
zoals ze zeiden.
Joestke met haar momber, Wouter, Jan en Cornelis, verkopers voornoemd hebben geloofd elk in de naam als voor te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Cornelis koper voors. daaruit moet betalen ½ braspenning erfgrondcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen en ongeveer 1 blanck min 1 penning hollands erfgrondcijns aan Jacop Henrick Emmen.
Verkopers voornoemd hebben verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc. en alle andere kommer en calangies, die daar meer op komen, voor hen allemaal af te doen.

De voornoemde personen en erfgenamen van wijlen Sijmon Jan Sijmons bij name van en in de naam als voor hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Henrick zoon van Jan Jan Sijmons met afgaan en vertijen, een huis, grond en hof met toebehoren en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van tilburg ter plaatse genaamd aan het Creijenvent tussen:
de gemeijn straat een zijde
verder rondom aan erfenis van Peter Gherit Jans
zoals ze zeiden.
Joestke met haar voogd, Wouter, Jan en Cornelis voornoemd, elk in de naam als voor, hebben geloofd te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Henrick koper voorschr. daaruit moet betalen:
5 lopen rogge erfpacht aan Gherit Vranck Lemmens
1Thuijn erfgrondcijns aan de Heer van Tilburg.
'sHeren schouwen van de waterlaat aldaar lopende moet hij onderhouden naar oude gewoonte.
Nog hiertoe 25 stuiver erfcijns aan Peter Jan Verdiessen van Loon, te los staande met 75 karolus gulden volgens de losbrief, die ze zeiden daarvan te zijn.
Verkopers voornoemd hebben verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle andere kommer en calangies, die daar meer op komen, allemaal voor hem af te doen.

1552, december 9

Bewerkt door: J.R.O. Trommelen



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832