Menu

Documenten

Document R-1644-14-8005-7r

Peeter Jan Hermans een cleijn huijsken metten gronde, ende ontrent thien roijen erven daer aen liggende, ende dar toe behoirende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Corneliss de Beer deen sijde, ende metten eenen eijnde, ende tusschen erffenisse Denijs Hendrick Denijs dander sijde, streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straete, alsoo hij seijde, legittime etc. de voirs. Adriaen Corneliss de Beer, los ende vrij, met affgaen etc. gelovende super se etc. warandiam, ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen gebuerlijcke lasten ende ..., sonder argelist datum ut supra scabini Gilse et Kivits, ...Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832