Menu

Documenten

Document R-1739-14-8097-249r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen, ende gecompareert, Jan, Cornelis, Norbartus, Anneken, Jennemaria, Barbel, en Piternel cum tutoribus broeders, en susters meerderjarige kinderen wijlen Jan Adriaan van Beurden daar moeder van was Adriaantie Embregt van Bavel, dewelcke verclaarde metten anderen aangegaan, ende gemaakt te hebben eene scheijdinge, ende deijlinge vande nabes. erffgoederen hen condividenten aangecomen mits het overlijden van henne voorn. ouders zaligers,

Overmits d'welcke soo is Jan van Beurden bij etc. een parceel ackerlant en weijde groot samen ses L offte etc. gelegen allhier onder Tilborg aanden Westenheijkant, aldaar oost Willem Bruijnenbaarts, zuijt en noort Hendrik Pullens, en west Geertruijd van Spaandonck los en vrij,
Item een parceel ackerlant in weijde groot een en een halff L offte etc. gelegen als voor, aan den Westen Heijcant, aldaar oost Hendrick Pullens, zuijt, en west Adriaan Coolen, en noort Cornelia Heijkants, los en vrij,

Overmits d'welcke soo sijn Cornelis, Anneken, en Barbel van Beurden bij etc. een huijs, schuer, schop, hoff, en aansteede groot samen negen L offte etc., gestaan, en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse het Goirken, aldaar oost Hendrick Pullens, suijt Geertruijd van Spaandonck, west de gemeene straat, en noort de steegt, belast met vier gulden elff stuijvers vier penningen s'jaars aan het comptoir vande hr. de Back rentmeester der geestelijcke goederen tot s'Bosch,
Item een parceel bos groot ontrent twee L gelegen als voor, ter plaatse tenden het Laar, aldaar oost Jan Velden, zuijt den waterloop, west Andries van Ostaden, en noort den selven, los en vrij,
Item een moervelt en uijtgesteecken putten, groot vier L offte etc. gelegen als voor, ter plaatse aanden Ouden Draeijboom aldaar oost de Leij, zuijt Corstiaan van Bladel, west de Lantscheijding, en noort den H: Geest, los en vrij,
Item eenen heijbodem groot vier L offte etc. gelegen als voor, op de Raijbraaken, aldaar oost de straat, zuijt Lambert du Zeede, west Hendrick Pullens, en noort onbekent, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Norbartus van Beurden bij etc. een parceel ackerlant en weijde groot vier L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse Oerle, aldaar oost Peter van Helvoort, zuijt de weduwe Peter van Beurden, west de gemeene straat, en noort Nicolaas Mutsaars, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot twee L offte etc. gelegen als voor, ter plaatse aande Hasselt aldaar oost Willem de Beer, zuijt Laureijs Swagemakers, west Peter Hosemans, en noort Huibert van Groenendaal, los en vrij,
Item een bosken groot een L offte etc. gelegen als voor, ter plaatse het Laar, aldaar oost Jan Pessers, zuijt ...., west Jan van den Megdenberg, en noort een steegt, los en vrij,
Item een parceel moerbeemde en uijtgesteecken putten groot twee L offte etc. gelegen als voor, aanden Ouden Draeijboom, aldaar oost de Leij, zuijt de weduwe Jan Mutsaars, west Willem Mutsaars, en noort onbekent,

Overmits d'welcke soo is Jennemaria van Beurden bij etc., de helft gemeen en onbedeelt in een huijs, schuer, en hoff groot twintig roeden in't geheel offte daar ontrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse het Goirken, aldaar oost de gemeene straat, zuijt de weduwe Goijaart van Oosterhout, west Antonij Wittebol, en noort de kinderen van Adriaan de Cort, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot twee en een halff L offte etc. gelegen als voor, aanden Westen Heijkant, aldaar oost Adriaan Coolen, zuijt en west Hendrick Pullens, en noort Adriaan Coolen, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Piternel van Beurden bij etc. een parceel ackerlant groot ses L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse Oerle, aldaar oost Nicolaas Mutsaars, suijt, en west Jan Soomers, en noort de Herbaan, los en vrij,
Item een parceel soo ackerlant als weijde groot drie L offte etc. gelegen als voor, ter plaatse het Harincxent, oost de gemeene steegt, suijt de weduwe van Peter van Beurden, west Adriaan vanden Hout, en noort de weduwe Annanias van Beurden, los en vrij,

Voorts is tussen de voors: partijen, condividenten wel expresselijck, geconditioneert, ende ondersproocken dat jder op sijn aangecavelde deel, ende lot sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Ende verclaren sij condividenten dat onder de voors: goederen geene bennen die leenroerig sijn aanden Ed: Rade van Brabant in s'Hage, actum den elffden september seventien hondert negen en dartig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832