Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8185-29v

Henderick Adriaens van Heijst, Cornelis ende Henderickse Adriaen van Heijst, cederunt aen Cornelis Adriaen Willemen, een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet ende seventien roeden, ofte daer ontrent, gelegen aent Craijven alhier, oost de kerckpat, suijt de straet, west Jenneken Creijers, ende noort Henderick Embreght Daniels, los ende vrij, item nogh een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Joost Momboirs, suijt de kerckpat, west de kinderen Gerrit van Doremael, ende noort Adriaen Embreghts, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc. allen commer etc., actum den derden meij,

Cooppen 190 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832