Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1534-14-7926-42r

Gekomen zijn voor schepenen Bastiaen zoon van wijlen Jan Elen Mutsaerts en Huijbrecht Jan Leijten en ze hebben onderling een erfruil en erfwisseling gemaakt zoals hierna volgt.
Tengevolge van deze erfruil zal Bastiaen voors hebben, houden en erfelijk bezitten een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van jonker Arijaen van Malsen, heer van Tilburg en Goirle een zijde en een einde
erfenis van Steven Willem Stevens ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Bastiaen voors moet de schouw van een arm van een waterlaat naar oude gewoonte verwaren.

Hiertegen zal Huijbrecht voors hebben, houden en erfelijk bezitten een jaarlijkse en erfelijke pacht van 12 lopen rogge uit een huis, hof met de grond en toebehoren groot ongeveer 18 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg, gelegen aldaar tussen:
erfenis van Pauwels Peter Pauwels een zijde
erfenis van Jan Martens ander zijde.
Nog uit een stuk land genaamd de Putacker en nog uit een stuk erf genaamd de Berckacker, welke 12 lopen rogge erfpacht aan Bastiaen voors ten deel gevallen was tegen zijn broer en zusters en welke 12 lopen rogge Jan Eelen Mutsaerts hun vader, gekocht had van Peter Henrick Blanckaerts.

1534, april 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832