Menu

Documenten

Document R-1721-14-8189-44v

Adriaen Cornelis Domen inne houwelijck hebbende Anna Maria Gerit de Cocq cedit aen de gelijcke kinderen van Jan Adriaen Smulders een parceel ackerlant groot twee loopensaet ofte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh, ter plaetse aende Hasselt aldaer oost de gemeene straet, zuijd Adriaen de Cocq, west Cornelis Jan Coolen ende noord Corstiaen Goijaert Verbunt, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc, ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den negenden october seventhien hondert een en twintigh,

Cooppenn: 110 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832