Menu

Documenten

Document R-1505-14-7902-8r

Gherit soen wilner (wijlen) Jan Reijnen soen x lopen rogge erffpacht hem toebehorende allen jaer te gelden ende te betalen op Onser Vrouwe dach Lichtmisse uit huijs hoff met sijn gronde ende toebehoerten xii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Hasselt tussen erffe Jans van Haestrecht deen sijde ende tussen die ghemeijne straet dander sijde ende welck x lopen rogge erffpacht voers Gherit voers vercregen hadde van Janne van Son ut patet in literis de Bosch Ducq (zoals blijkt uit brieven van den Bosch) supportavit (heeft overgegeven) Gherit Herman Heijsten ut patet in literis (zoals blijkt uit brieven) ende heeft gheloeft commer van sijne weege date scabini ut supra x februarij scaini Elen, Beris.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832