Menu

Documenten

Document R-1743-14-8193-56r

Jenneken Joris van Beurden, Marianna Joris van Beurden weduwe wijlen Nicolaas Mutsaers, cum tutoribus Adriaan Bastiaan de Beer voor hem selven, en nog als momboir en Peter Laurens Cleijsen als toesiender over 't een onmondig kint wijlen Jan Hendrik van Beurden daar moeder van is Jennemie Laureijs Cleijsen, de momboirs met consent en authorisatie van Heren Wethouderen alhier in dato 7e ... 1743 op heden vertoont te samen voor de eene helfte, Jan, Adriaan, en Willemijn cum tutore broeders en susters meerderjarige kinderen wijlen Jan Hendrik Smolders, Lucia Gerit de Logt weduwe en testamentaire boedelhoudster wijlen Adriaan Hendrik Smolders, volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor schepenen der steede en vrijheijt Waalwijk inne dato 19e julij 1743 op heden vertoont, ende Hendrick Reijnier de Beer te samen voor de andere helfte, ende alsoo te samen testamentaire erffgenamen wijlen Adriaan Jansen van Beurden, en Helena Hendrick Smolders, volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris C. Cloostermans en seeckere getuijgen alhier in dato 26e augustus 1730 op heden vertoont, cedunt aan Anneken weduwe Jan Adriaan Mutsaers, eene huijsinge bestaande in twee wooningen met het agterhuijs, stal, en twee schoppen, met drie L ofte etc. gestaan ende gelegen onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost Cornelis Coolen, zuijt en west de straat, en noort Leendert van Tulder, belast met de helft in acht vaten rogge s'jaars aan den Rentmeester der Episcopale goederen tot s'Bosch, Item met seven duijten chijns aanden Ed. Heer alhier,
Item een parceel soo moer als uijtgesteeken putten groot twee L ofte etc. gelegen onder Tilborg aan de Corte Dalems, bij 't Santdijcxken aldaer oost het Santdijcxken, zuijt Peter Hoirvoorts, west de putten, en noort de weduwe Norbert de Beer, Item een uijtgesteeken moer en bleekeling velt groot twee L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse inde Blootbeemde, aldaar oost de Leij, zuijt de kinderen Cornelis van Besouw, west de heijde, en noort Willem Pulskens,
Item eenen hoeijbeemt groot twee L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse inde Oude Nieuwe Velden, aldaar oost Norbart Hoirvoirts, zuijt den Langendijk, west Martinus Seger Brock en noort de gemeente, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den tienden october seventien hondert drie en veertig.

Cooppenn: en slagen 302:10:0 voldaan.

Deselve cedunt aan Anneken weduwe Jan Adriaan Mutsaers, een parceel ackerlant groot drie Lopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost den Ed. Heer alhier, zuijt de weduwe Jan Mutsaers, west de erffgenamen Peter Wijtens, en noort Cornelis Momboirs, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den tiende october seventien hondert drie en veertig.

Cooppenn: en slagen 125 guldens voldaan.

Deselve cedunt aan Jacobus de Beer een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost Jacobus de Beer, zuijt Adriaan Momboirs, west Peter Reijnen, en noort Jacobus de Beer, los en vrij, uitgenomen wegen stegen etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den tienden october seventien hondert drie en veertigh.

Cooppenn: en slagen 190 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832