Menu

Documenten

Document R-1636-14-8001-71v

Jan sone wijlen Jan Joost Hoeck, als man ende momboir Engele sijne huijsvrouwe dochter wijlen Pauwels Jan Matheus een stuck saijlants twee lopensaet of daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Aerd Cornelis Jan Meussoon deen sijde, ende tusschen erffenisse t kijnt Gerit Peter Gerit de Cock dander sijde, streckende vander erffenisse Cornelis Jan Geritss Creijer totten gemeijne strate aldaer ut dicebat legitimme etc. Laureijs wijlen Marten Jan Martens met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. sal de voorschreven Jan Jan Joosten .... datum xxvij junij 1636.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832