Menu

Documenten

Document R-1558-14-7949-21v

Anthonis Jan Gherit Hermans legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Embrecht zoon van wijlen Jan Meeus, met afgaan en vertijen etc, een stuk land hem toebehorende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aent Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Anthonis verkoper voors een zijde
erfenis van Embrecht zoon van wijlen Jan Meeus ander zijde en ook aan een einde
erfenis van Peter Gherit Jan Maes Ghenen ander einde
ut dicebat et promisit Anthonis venditor praescriptus warandiam more solito (zoals hij zeide en Anthonis verkoper voorschreven beloofde te waren zoals gebruikeijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden zonder enig wederzeggen.
Datum de 7e november, schepenen Reijnbouts en Ghierl.

Anthonis praescriptus (voorschreven) heeft beloofd als principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits een jaarlijkse en erfelijke cijns van zeven karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed geld zoals dat ten tijde van de betaling in het algemeen loop en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. uit en van huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, samen groot ca tien lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aent Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Peter Gherit Jan Maes Ghenen een zijde en ook aan een einde
erfenis van Embrecht Jan Meeus ander zijde
de gemeijn straat aldaar ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide) en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en het voors huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende voors altijd goed, zeker genoeg en waardevast te maken etc en alle kommer en calangies daarin zijnde allemaal af te doen, behalve een half mud rogge erfpacht en twee en een halve stuiver grondcijns eerst tevoren daaruit aan diverse personen vergolden te worden.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).
In margine:
En overmits deze brief voor de ingraving van d'erve is ver ......alzo dat die niet leesbaar was, is de nieuwe geaboleerd en Goijaert de zoon van Matheus Wouter Gerits een nieuwe op heden leverde in tegenwoordigheid van schepenen Borchmans en Heijsten.

Te mogen lossen ten schoonste altijd op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis met honderd karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld, nu gevalueerd zijnde, voor elke karolus gulden voors te rekenen, simul cum censu anni redemptionis et arrestadiis (samen met de jaarcijns en achterstal) behalve dat Anthonis en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit een half jaar tevoren op te zeggen als ze met Lichtmis daarna de voors los zullen willen doen. Dies wordt echter ook aan de voors Anthonis gegeven door Matheus voors, dat hij de hoofdsom voors samen met de cijns ook met Lichtmis nu a.s. zal mogen leggen in zoverre hij dat met sint Andriesmis nu a.s. of daarvoor wettelijk zal verkondigen en opzeggen, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1558, november 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832