Menu

Documenten

Document R-1742-14-8192-363r

Compareerde voor etc. Dingena Herman van Hest weduwe wijlen Jan Goijaart Swagemakers cum tutore, de welke vertoonde haare blijckende penningen die sij verclaarde haar eijgen te weesen, omme met den regte van naderschappe te lossen, vrijen ende quijten, soo doet mits deesen, soodanig parceeltie ackerlant groot drie quartier L offte etc. gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt aldaer aande Corte straat, oost de weduwe Jan Swagemakers, suijt de straat, west Adriaan Maas, en noort de kinderen Guilliam Bogaers, als Cornelis Peter Hosemans no: ux: op den 5e januarij 1742 voor schepenen alhier heeft eweg gevest, opgedragen ende overgegeven, aan Norbartus Denis Hoirvoirts voor de somme van seven en dartig gulden, gelovende derhalven super se et bona in deesen alles meer te doen, tgeene een naarderman naar costuijme locaal schuldig ende gehouden is te doen, actum den twee en twintigsten december seventien hondert twee en veertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832