Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-33v

Adriaen soone wijlen Peeter Daniel Peeter Hermans als man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe dochter wijlen Gheridt Peeter Jan Maes Ghenen, een stuck saijlants hem toebehorende derdalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijeven aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Embert Jan Meeussoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Henrick Mathijs Vos dander zijde, streckende vande erffenisse Peeter Jan Sijmons met meer andere, totter erffenisse der kijnderen Embert Janssoon voirschreven ut dicebat legittime etc. Aerden soone wijlen Adriaen Willem Ghoijarts als man ende momboir Jennekens sijner huijsvrouwe dochter wijlen Gheridt Peters voirschreven sijnen swager met affgaen etc. warandiam ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra (primo Martij 1599, Vet et Borchmans)Zoeken in website: De Hasselt voor 1832