Menu

Documenten

Document R-1676-14-8019-103r

Cornelis Adriaen Aert Ffiers heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Cornelis Hendrick Bernevelts een parceel ackerlants groot twee loopensaeten ende twee roeden ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oist de kinderen Jan Adriaen Adriaens, west, suijt ende noort den gemeenen ackerpath, los ende vrij, uitgenomen te wegen ende gebuerelijcke rechten als van outs ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, actum 8e februarij 1676, scabini Versteegh et relatu Keijsers.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832