Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1553-14-7944-1v

Cornelis Jan van Ghierl heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl, zijn vader, met afgaan en vertijen, een derde deel hem toebehorende in een stuk beemd in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in het Reck, het gehele stuk beemd gelegen tussen:
erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een zijde
erfenis genaamd die Lichtenberchse Coeweijen ander zijde
erfenis genaamd de Aert van Lichtenberch een einde
scherp uitgaande ander einde.
Nog hiertoe een derde deel ook hem toebehorende in een stuk erf in weide liggende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan die Hasselt, het geheel stuk erf tussen:
erfenis van Cornelis Gherit Hermans een zijde en einde
erfenis van Jan Gherit Hermans met zijn kinderen, waar echter een gemeijne waterlaat tussendoor gaat een zijde
een gemeijne gebuur akkerweg ander ander einde.
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalver dat Jan koper voors. 'sHeren schouwen van de waterlaat voors. moet onderhouden etc.

1553, april 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832