Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1553-14-7944-30r

Herman zoon van wijlen Gherit Hermans heeft wettelijk verkocht en overgegeven aan Daniel zoon van wijlen Gherit Hermans, zijn broer, met afgaan en vertijen, een stuk erf in land en weide liggende, hem toebehorende, groot ca 6 lopensaet min 7½ roede, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Cornelis Gherit Hermans, broer van Herman voors. een zijde
erfenis van Huijbrecht Jan Leijten, waar echter een arm van een waterlaat tussen loopt ander zijde
erfenis van Daniel Gherit Hermans ook broer van Herman voors. een einde
de gemeijn straat ander einde.
zoals hij zeide, gelovende als schuldenaar op zich en op al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende voor hem allemaal af te doen, behalve dat Daniel koper voors. 'sHeren schouwen van de arm van de waterlaat voors. moet onderhouden zoals behoren zal.
In margine: Geroijeerd met toestemming van de kinderen van Daniel hierin begrepen en met toestemming van de momber en toeziener van de onvolwassen kinderen van Daniel voors.

1553, december 16

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832