Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-153v

Anthonij Hendericx vanden Eijnde, cedit aen Jan Laureijs Coolen aende Hasselt, een parceeltien ackerlant groot seven quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Willem Daniel Vrancken, west de kinderen Jan Gerrit Maes, suijt Claes van Gorp, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc., ende heeft etc., gelovende etc. allen commer etc., actum den vijftienden februwarij, sestien hondert achtentnegentich,

Cooppen 142 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832