Menu

Documenten

Document R-1698-14-8184-153v

Anthonij Hendericx vanden Eijnde, cedit aen Jan Laureijs Coolen aende Hasselt, een parceeltien ackerlant groot seven quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Willem Daniel Vrancken, west de kinderen Jan Gerrit Maes, suijt Claes van Gorp, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc., ende heeft etc., gelovende etc. allen commer etc., actum den vijftienden februwarij, sestien hondert achtentnegentich,

Cooppen 142 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832