Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1553-14-7944-10r

Jan en Jaspaer, gebroeders, zonen van wijlen Peter Huijbrecht Smitten, Jan zoon van wijlen Peter Zwijsen als man en momber van Jenneke en Adriaen Gherit Josephszoon als man en momber van Maria, dochters van wijlen Peter Huijbrecht Smitten voornoemd, zowel voor hen zelf als ook voor Baetke hun zuster, dochter van wijlen Peter Huijbrecht Smitten voorschr. onmondige en niet tegenwoordig zijnde, waar ze voor instonden en geloofden, hebben overgegeven aan Willem zoon van wijlen Peter Huijbrecht Smitten, hun broer en zwager, met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, elk zijn recht en deel, te weten het zesde deel, wat elk van hen toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 9 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof met de grond en toebehoren en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende groot ca 5½ lopensaet en 1 vierdevaetsaet min 3½ roede gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt aan die Steenen Camer tussen:
erfenis van Willem Willem Mutsaerts met zijn kinderen, westwaarts een zijde
erfenis van Steven Willem Stevens en Gherit de Bont, oostwaarts ander zijde
erfenis van Willem Willem Mutsaerts voors., waar een arm van een waterlaat deels tussen door loopt een einde
die gemeijn straat, waar ook een arm van een gemeijne waterlaat tussendoor loopt ander einde.
Welke cijns van de 9 karolus gulden voors. Claeus zoon van wijlen Gherit Henrick Smolders als schuldenaar geloofd en gevest had aan Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel en welke cijns van de karolus gulden voors. Peter zoon van wijlen Huijbrecht Smitten voornoemd met zijn kinderen bij overgeven erfelijk verkregen had van Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel voors. pro ut patet in diversis literis de Tilborch (zoals blijkt uit verscheidene brieven van Tilburg).
De voors. Jan en Jaspaer, gebroeders, en Jan en Adriaen hun zwagers hebben geloofd in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege wijlen Peter Huijbrecht Smitten en zijn nakomelingen daarop komende elk tot zijn deel allemaal af te doen voor hem, behalve dat de cijns van de 6 karolus gulden voors. te los staat met 100 karolus gulden navenant dat de hele cijns te los staat met 150 karolus gulden volgens de losbrief, die daarvan is.

1553, mei 26

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832