Menu

Documenten

Document R-1544-14-7935-32v

Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Henrick Laureijs Zwijsen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 63½ stuiver uit huis, hof, schuur, schaapskooi en erf, groot ca 23 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg in die Hoeven tussen:
Convent van Tongerlo - een zijde
Pauwels Laureijs Snijers en het Convent van Tongerlo - ander zijde
Jan Adriaen Smolders en Cornelis Heijnen - een einde
die gemijn straat - ander einde.
Nog uit een stuk erf in weide groot ca 8 lopensaet gelegen in de parochie voors.aan die Cleijn Hasselt tussen:
Cornelis Heijnen - een zijde
Ariaen Michiel Roelofs - ander zijde
de gemeijnt dat Goerken - een einde
die gemeijn straat - ander einde.
Nog uit een huis, hof en erf groot ca 7 lopensaet, gelegen als voor tussen:
Peter Jan van Gestel - een zijde
Herman Gherit Hermans - ander zijde
de Heer van Tilburg - een einde
die gemeijn straat - ander einde.

Staat te los na de dood van Huijbrecht voors. en niet eerder met 50 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.

1556, april 28

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832