Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1548-14-7939-27v

Steven zoon van wijlen Willem Stevens verkoopt aan Claeus zoon van wijlen Henrick Smolders met afgaan en vertijen etc. een huis, hof met grond en erfenis daaraan liggende gelegen te Tilburg aan die Velthoven aan die Steenen Camer tussen:
Elijsabet de weduwe van Gherit de Bont met haar kinderen een zijde en een einde
Claeus zoon van wijlen Henrick Smolders ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Hij belooft te waranden behalve dat Claeus koper voors. daaruit moet betalen 4 lopen rogge erfpacht aan degenen, aan wie men die van rechtswege moet betalen. Daartoe sHeren schouwen van de arm van de waterlaat lopende naast het voors. huis en ook van de Schijve te onderhouden.
Gelovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen etc. en alle andere kommer en calangie daarop komende zelf allemaal af te doen.

1548, januari 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832