Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7925-28v

Erfruil tussen Marten zoon van wijlen Jan Gerit Wouters en Bastiaen Jan Eelen Mutsaerts van het huis, hof en erfenis en een erfpacht zoals hieronder beschreven. Marten voors zal hebben een erfpacht van 5 lopen rogge uit een stuk land genaamd die Hooge Weije, groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in het Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Jan Willem Mutsaerts een zijde
de gemeijn straat ander zijde.
Welke vijf lopen rogge erfpacht Bastiaen voors gekocht en in erfruil verkregen had van Vranck zoon van wijlen Gerit Lemmens, die Vranck als man van zijn huisvrouw ten deel gevallen was tegen de broers en zusters van zijn huisvrouw en verstorven was van wijlen Jan Willem Mutsaerts, hun vader, en die Jan voors gekocht had van Jan zoon van wijlen Sijmon van Maerle en wat deze laatse Jan gekocht had van Viva dochter van wijlen Erit Jan Mutsaerts en van Jan Claeus haar man.

Hiertegen zal Bastiaen voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een huis, hof en erfenis daaraan gelegen en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Hanrick Appels een zijde
erfenis van Aert Jan Gerit Wouters ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde.
Hieruit te betalen een half mud rogge erfpacht aan Marten voors.

1532, december 14

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832