Menu

Documenten

Document R-1741-14-8192-246v

Compareerde voor etc. Peter Goijaart Reijnen als in houwelijck hebbende Jennemaria Cornelis Swagemakers, Adriana Maria, en Piternel gesusteren meerderjarige kinderen wijlen Cornelis Adriaan Swagemakers, geassisteert met voorn. Peter Goijaart Reijnen haren swager, als haren gecozen voogt in desen, de welcke verclaarde te laudeeren, en approbeeren soodanige veste of transport, van seecker helft onbedeelt in een halff huijs aanden zuijdenkant met den hoff groot twaalff roeden gestaan, en gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt aldaar aande Corte straat, als Francis Goijaart Heerdens en Norbartus Denis Hoirvoorts als in houwelijck hebbende Maria Goijaart Heerdens op den 24e junij seventien hondert een en veertig voor schepenen alhier hebben gedaan, aan Piternel en Anna Maria Goijaart Heerdens, actum den ses en twintigsten junij seventien hondert een en veertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832