Menu

Documenten

Document R-1675-14-8018-218r

Cornelis soone wijlen Jan Cornelis Gijsberts d'jonghe daer moeder aff was Jenneken Adriaen Martens met Aert ende Jan sijne broeders geassisteert met Cornelis Jan Rondens ende Adriaen Teunis Daniels henne beedichde momboir ende toesiender, hebben met voorgaende sondachse publicatie vercocht ende midtsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Sr. Ego de Wits regerend schepen een parcheel ... een lopensaet ende een quartier off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Craijven den Riethven? aldaer tusschen erffenisse voornoemde ... cum suis west, oist de kinderen Matthijs Matthijs Creijers, Jacob Jan Peter Jacobs suijden, ende Willem Adriaen ... noirden, los ende vrij, ende dit mette gerechticheijt vante wegen als oock te gedoogen het wegen als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 5 martij 1675, scabini Versteech et relatu ...Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832